İstanbul Son Dakika

Haberi Paylaş:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Bülent Aksu: ’’KTKB, 6.4 milyar euroluk yatırımla bölgede yaklaşık 400 projeye destek vermiştir’’

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, ’’Faaliyete geçmesinden bu yana KTKB, 6.4 milyar euroluk yatırımla bölgede yaklaşık 400 projeye destek vermiştir’’ dedi.

Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’nın (KTKB) Bölgesel İş Forumu’nun açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, bakanın yaptığı yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdi. Aksu ayrıca, bankanın yaptığı yatırımların memnuniyet verici olduğunu söylerken, bankanın yaptığı çalışmaları destekleyeceklerini belirtti. Aksu’nun ardından KTKB Başkanı Dmitry Pankin de kısaca bir açıklama yaptı.

’’KTKB, 6.4 milyar euroluk yatırımla bölgede yaklaşık 400 projeye destek vermiştir’’
Açılışta konuşan Bülent Aksu, ’’Geçtiğimiz 20 yıllık varlığı boyunca Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (KTKB) her yönüyle her anlamıyla bölgesel kalkınma bankası olmayı başarmıştır. Bu dönem boyunca uluslararası en iyi uygulamaları örnek almak suretiyle kurumsal yapısını ve risk yönetimini güçlendirmiş, politika dokümanlarını ve iç denetim mekanizmalarını geliştirmiş ve en önemlisi de yönetim sisteminde kurala dayalı bir karar mekanizması benimsemiştir. Tüm bu uygulamaların neticesinde bankamız elde ettiği somut çıktılar neler olmuştur? Faaliyete geçmesinden bu yana banka, 6.4 milyar euroluk yatırımla bölgede yaklaşık 400 projeye destek vermiştir. Bu projeler arasında Romanya’da tarım ticaretinin desteklenmesi, Yunanistan’da yenilenebilir enerji santrallerinin inşası, Rusya’da havayolunun genişletilmesi, ülkemizde birçok şehir hastaneleri projeleri ve bölgede çok sayıda mikro işletme ve KOBİ’lerin desteklenmesini sayabiliriz’’ dedi.

’’Son 15 yıldır KTKB net gelir kaydetmiş ve kazancını tekrar yatırımlara aktarmıştır’’
Aksu sözlerine şöyle devam etti: ’’Sağlıklı yapıya haiz her kuruluş gibi bankanın operasyonel başarısıyla beraber finansal açıdan da sağlam pozisyonunu koruduğunu memnuniyetle görüyoruz. Son 15 yıldır KTKB net gelir kaydetmiş ve kazancını tekrar yatırımlara aktarmıştır. Bu resim bizlere, bankanın finansal açıdan sürdürülebilir projelerle buluştuğunun en güzel göstergesidir. Tüm bu kazanımların yanı sıra banka, işbirliği içinde olduğu gözlemci ve uluslararası kalkınma bankası sayısını arttırmış ve böylece tanınılırlığını takdir edilecek yüksek standartlara taşımayı başarmıştır’’.

’’Karadeniz Bölgesi artık çok dinamik bir yapıya sahiptir’’
Karadeniz bölgesinin potansiyeline değinen Aksu, ’’Bugünün dünyası elbette bankamızın kurulduğu 1999 yılından çok farklı. Karadeniz Bölgesi artık çok dinamik bir yapıya sahiptir. Bölgemiz enerji merkezi olmak üzere hızla evriliyor. Her geçen gün daha verimli ulaşım altyapılarına olan ihtiyaç artıyor. Ayrıca bölgemiz yüksek potansiyeli ile ekonomide önümüzdeki dönem yüksek gelecek vaat ediyor. Şüphesiz yeni zorluklarla karşılaşıyoruz. Verimlilik artışlarının düşük seyretmesi, kaynak yetersizlikleri, AB’deki belirsizliklerin devam etmesi ve göç sorunu öne çıkan güçlükler arasında yer alıyor. Tüm bu yeni eğilimler ve bölgedeki ticaret, beşeri ve fiziksel sermaye hareketlerini de etkiliyor. Bunlar bizleri, bölgesel politikaları yeni bir çerçevede ele almamız gerektiği konusunda uyarıyor. Özellikle bölge içi ticaretin, bölgenin toplam ticaret hacminin sadece yüzde 15’ine tekabül ettiğini düşünürsek; bölgesel işbirliğimizi iyileştirmek için daha epey yolumuzun olduğunu görebiliyoruz. Ekonomi ve sosyal kalkınmak için işbirliğini arttırmaktan başka çare bulunmuyor’’ şeklinde konuştu.

KTKB’nın gelecekte de güvenilir bir kalkınma ortağı olmaya devam edeceğine inandığını vurgulayan Aksu, ’’Çok taraflılık kavramı günümüz ajandasının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Artık çok taraflı kalkınma bankaları, finansal sistemde iyi işleyen mekanizmalar olarak kendilerini kanıtlamış durumdalar. Bu kuruluşlar, özgün iş modelleri sayesinde hissedarların sermaye katkılarını küçük maliyette çoğaltabilmekte ve güçlü kapasiteyle üyelerine bilgi aktarımını sağlayabilmektedirler’’ dedi.

’’Özel sektör, ekonomilerimizin dayanak noktası haline gelmiştir’’
Bankanın özel sektöre verdiği desteğe vurgu yapan Aksu, ’’Bankanın, özel sektöre olan güçlü desteğinin devam etmesinden oldukça memnun olduğumuzu vurgulamak isterim. Bugün şüphesiz özel sektör, ekonomilerimizin dayanak noktası haline gelmiştir. İstihdam ve yatırım denilince akla ilk olarak özel sektör gelmektedir. İşletmelerimiz, bölgesel ve küresel kalkınma zorluklarının aşılmasında ve Karadeniz Bölgesi’nde ekonomik işbirliğinin kuvvetlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. KTKB gibi tüm çok taraflı kalkınma bankları da, özel sektörün kalkınmadaki işte bu güçlü rolüne şahit olmakta ve onlarla işbirliklerini arttırmak için çok çalışmaktadır. Bu anlamda KTKB’nın özel sektörün finansmana erişimindeki engelleri kaldırmak adına paylaşım mekanizmaları, yerel para biriminden sağlanan krediler, kurumsal krediler, proje ve ticaret finansmanı olmak üzere çeşitli finansman araçlarıyla desteğini sürdürmesinden son derece memnunuz’’diye konuştu.

Aksu sözlerini şöyle tamamladı: ’’Bugün bankamız hissedarlarının güçlü destekleri sayesinde bölgede önemli bir aktör olma potansiyeli taşıyor. Bankamızın yeni operasyon dönemine sağlam hedeflerle, geçen aylarda kabul edilen 3 yıllık iş planıyla başlayacak olmasını bu anlamda memnuniyet verici olarak değerlendiriyoruz. KTKB’nı kritik önemde kalkınma ortağı olarak gördüğümüzü tekrar vurgulamak isterim. Bu amaçla bankamızın bölgenin önde gelen uluslararası finansal kuruluşu olması için her türlü desteği Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak vermeye hazır ve kararlıyız’’.

KTKB Başkanı Dmitry Pankin, bankanın her yıl yapılan toplantılarının üye ülkeler için yeni iş birliklerine zemin hazırladığını belirterek, Türkiye’ye bu yıl toplantının düzenlenmesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Pankin sözlerine şöyle devam etti: ’’Kalkınma bankalarının finansmanda rolü, altyapı yatırımlarında kalkınma bankalarının işlevi gibi konular önem kazandı. Döviz kurundaki dalgalanmalar diğer ülke para birimlerine etkileri her zamankinden daha kıymetli konu başlıkları haline geldi. KKTB’nin yıllık toplantıları sayesinde iş dünyası kuruluşları ve sektör paydaşları bir araya gelme imkanı buldu. Tüm katılımcılara teşekkür ederim.

KTKB İş Forumu gün boyunca yapılacak panel ve oturumlarla devam edecek.