İstanbul Son Dakika

Haberi Paylaş:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

İHÜ Rektörü Şentürk: “Günümüzde sadece kariyer eğitimine odaklanılıyor”

İş ahlakının Selçuklularda ve Osmanlılarda çok önemli bir yer tuttuğunu ifade eden İHÜ Rektörü Recep Şentürk, “İş ahlakı hem Osmanlılarda hem Selçuklularda çok önemli bir yer tutuyordu. Biliyorsunuz fütüvvet, ahilik teşkilatları, loncalar hep bununla alakalı idi. Meslek eğitimi ile beraber ahlaki eğitimde paralel ilerliyordu. Maalesef günümüzde sadece kariyer eğitimine, meslek eğitimine odaklanılıyor. İş ahlakı kısmı ihmal ediliyor. Halbuki bir iş ahlakı olmadan, bir ülkenin ekonomik olarak, ticari olarak kalkınması imkansızdır” şeklinde konuştu.

İbn Haldun Üniversitesi Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHÜ ETAM) tanıtım toplantısı, İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) yapıldı. İş ahlakı konusunun tartışıldığı toplantıda, İHÜ Rektörü Recep Şentürk, “İş ahlakı hem Osmanlılarda hem Selçuklularda çok önemli bir yer tutuyordu. Biliyorsunuz fütüvvet, ahilik teşkilatları, loncalar hep bununla alakalı idi. Meslek eğitimi ile beraber ahlaki eğitimde paralel ilerliyordu. Maalesef günümüzde sadece kariyer eğitimine, meslek eğitimine odaklanılıyor. İş ahlakı kısmı ihmal ediliyor. Halbuki bir iş ahlakı olmadan, bir ülkenin ekonomik olarak, ticari olarak kalkınması imkansızdır” açıklamalarında bulundu.

Toplantıya, Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, İHÜ ETAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz gibi önemli isimler katıldı.

“Yabancı öğrencilerimiz uluslararası elçilerimiz olacak”
Türkiye ve Dünya’da etik konusundaki aksaklıklara, geliştirilmesi gereken hususlara dikkat çekmek için düzenlendiğini belirtilen toplantıya katılan Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, “Toplantımızda iş ahlakı sürecini değerlendireceksek olsak da, bundan sonraki süreçte iş ahlakına ek olarak; biyoetik, siyaset etiği, medya etiği, din ve etik arasındaki ilişkiler gibi konuya konsantre olmak. Bu çalışmaları merkez olarak tek başına değil, başka kurumlarla da ortak çalışmalar geliştirerek sonuçlarını medya ve tüm toplum kesimleri ile paylaşmak istiyoruz. Buradaki merkezimizde sadece kendimiz çalışmayacağız. Özellikle, yüksek lisanstaki öğrencilerimizin yüzde 75’i yabancı öğrenciler. Dolayısıyla bu merkezde yabancı öğrencilerimizi de çalıştıracağız. Sonrasında buradaki birikimlerini, kendi ülkelerine nasıl adapte edebileceklerini öğreteceğiz. Öğrencilerimizin neredeyse hepsi gelişmekte olan ülkelerden üniversitemize gelmiş bulunuyor. Onlara bir taraftan bu işi öğreteceğiz, bir taraftan bu işin bilincini kazandıracağız. Bizim uluslararasındaki elçilerimiz olmalarını sağlayacağız” açıklamalarında bulundu.

“İş ahlakı, Osmanlılarda çok önemli bir yer tutuyordu”
Etik, ahlak, adap konusunun özellikle son yüzyılda çok ihmal edilmiş bir konu olduğunu, bilime aşırı derecede odaklanıldığından dolayı işin adap, ahlak, etik kısmını ihmal edildiğini ifade eden İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, ”Etik, ahlak, adap konusunun özellikle son yüzyılda çok ihmal edilmiş bir konu. Bunun neticesinde, toplumumuzda ciddi sıkıntılar çıkıyor. Bir toplumun ekonomik olarak kalkınması, bilimsel olarak kalkınması tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen bir takım ahlaki normların, kodların, kuralların olması gerekiyor. Bizim geleneğimizde bu kurallar son derece önemliydi. Tarihimizde büyük devletler kurmamızın, büyük medeniyet inşa etmemizin temelinde sahip olduğumuz bu sağlam ahlaki düzen ve değerler sistemi vardı. Günümüzde de bizim karşımıza çıkan çok ciddi ahlaki sorunlar var. Bunların cevaplandırılması gerekiyor. Çevre sorunları, yapay zeka gibi çoğaltabileceğimiz pek çok sorun var. Bütün bu bilimsel, teknolojik gelişmeler ahlaki bir takım sorularla ortaya çıkıyor. Bizde üniversite olarak toplumuzun gerçek sorunları ile ilgilenmek istiyoruz. Bu ahlaki sorunları üniversitemizin temel prensibi olan ‘Fikri Bağımsızlık’ ve ‘Gelenekli Yenilikçilik’ açıları bakımından ele almak istiyoruz. Fikri bağımsızlık derken, biz kendi ahlak sistemimize göre karşılaştığımız ahlaki soruları cevaplandırmak istiyoruz. Batıdan ithal cevaplarla yetinmek istemiyoruz. Gelenekli yenilikçilik prensibimizden hareketle ahlaki sorularımıza cevap ararken, kendi geleneğimizdeki hem felsefi ahlak birikiminden, hem tasavvufi ahlak birikiminden faydalanmak istiyoruz. Ve oralardan bir perspektif alarak, günümüzdeki ahlaki sorunlara ışık tutmak istiyoruz. Bugünkü toplantıda ‘iş ahlakı’ konusunu tartışacağız. İş ahlakı Osmanlılarda ve Selçuklularda çok önemli bir yer tutuyor” şeklinde konuştu.

“Günümüzde sadece kariyer eğitimine odaklanılıyor”
İş ahlakının Selçuklularda ve Osmanlılarda çok önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Şentürk, “ İş ahlakı hem Osmanlılarda hem Selçuklularda çok önemli bir yer tutuyordu. Biliyorsunuz fütüvvet, ahilik teşkilatları, loncalar hep bununla alakalı idi. Meslek eğitimi ile beraber ahlaki eğitimde paralel ilerliyordu. Maalesef günümüzde sadece kariyer eğitimine, meslek eğitimine odaklanılıyor. İş ahlakı kısmı ihmal ediliyor. Halbuki bir iş ahlakı olmadan, bir ülkenin ekonomik olarak, ticari olarak kalkınması imkansızdır” açıklamalarında bulundu.

Sürdürülebilirlik açısından iş ahlakının son derece mükemmel bir konu olduğunu belirten İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, “Aslında her konuda etik kuralları arıyoruz. Fakat iş hayatının etik kuralları yok. Hatta hiç kimse kendisini böyle bir kurala bağlamak istemiyor. Halbuki ahlak dediğiniz zaman hürriyet alanını kendisi çizen ve bunu fıtrata uygun yapan insan demektir. Dolayısıyla burada iş ahlakı açısından esas hedef nedir? Bizim ecdadımız ‘Allah’ı görür gibi iş yapma anlayışını, iş hayatına ibadet ruhu kazandırmak için düzenlemiştir. Allah‘ı görür gibi iş yapacaksınız. Bu anlayış bütün iş hayatına egemen olmuş ve bunun için de bizim iş dünyamız, ya bir peygamberin gölgesinde, ya bir velinin gölgesinde ya da o işin piri olan bir insanın gölgesinde ihya edilmiştir” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İTO Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu’nun moderatörlüğünde, “Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş Ahlakı” konulu bir panel gerçekleştirildi. Konuşmaların sonunda İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ve Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak’a İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk tarafından, tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı İbn Haldun’un 8 halkadan oluşan siyaset anlayışının, ’Dairetüs Siyase’ yani ’Siyaset Dairesi’ olarak isimlendirdiği halkasının yer aldığı bir hediye takdim edildi.