İstanbul Son Dakika

Haberi Paylaş:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Şirketler için önemli süre

Avukat Gürkan İygün, günümüzde internetten yapılan alışveriş, ödeme, üyelik gibi işlemlerin yaygınlaşmasıyla tüm kişisel bilgilerin birçok özel şirketin bünyesinde bulunur hale geldiğini belirterek, kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında şirketlerin 31 Aralık 2019 tarihine kadar Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yaptırması gerektiğini söyledi.

Avukat Gürkan İygün, “VERBİS nedir? VERBİS’e son kayıt tarihi ne zamandır?”, “VERBİS’e kayıt olma zorunluluğu bulunan kişiler kimdir?”, “Kayıt olmamanın bir cezası var mıdır?” sorularına cevap verdi. İygün, “VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kişisel verileri işleme faaliyetleri gerçekleştiren tüm gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve bu faaliyetleri ile ilgili kategorik olarak bilgi beyanında bulundukları bir kayıt sistemidir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesine göre kişisel veri işleyen sorumluların veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolması gerekmektedir” diye konuştu.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu gözetimi ve denetiminde başkanlık tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olmanın veri sorumluları için zorunlu hale getirildiğini anlatan İygün, “Bu uygulama ile kişisel verilerin korunması hakkının daha etkin bir biçimde kullanılması ve kamuya da veri sorumlularının kimler olduğuna dair bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır. Kamuya açık olan bu sisteme her vatandaş erişebilmekte ve sistemi görebilmektedir. Söz konusu kanunla hedeflenen vatandaşların günlük hayatlarında birden fazla ve farklı sistemler ile toplanan kişisel verilerinin kullanılmasına yasal bir prosedür getirilmekte ve kişisel veriler üzerinde vatandaşa denetleme, kontrol etme hakkı tanınarak yasal olmayan amaçlarla verilerin kullanılmasını engellemektir. Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki Veri Sorumluları Sicili’ne hiçbir suretle kişisel veriler kaydedilmeyecektir. VERBİS’e hangi tür kişisel verilerin hangi amaç ile işlendiği ve ne kadarlık bir süre zarfı için saklanacağı gibi bilgiler kaydedilecektir. VERBİS hiçbir vatandaşın kişisel verilerini içermeyeceği için her ne kadar sistem kamuya açık olsa da söz konusu kişisel verilerin kamuya ifşa edilmesi gibi bir durum asla oluşmayacaktır” diye konuştu.

6698 Sayılı Kanun’un geçici 1. maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen ve ilan edilen süreler içerisinde Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yaptırmanın zorunlu olduğunun hüküm altına alındığını dile getiren Avukat Gürkan İygün, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yıllık çalışan sayısı 50’den çok ve mali bilanço toplam tutarı 25 milyon TL’den fazla olan tüm gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için son kayıt tarihi 31 Aralık 2019 olarak ilan edilmiştir. Ayrıca yine yurt dışında yerleşik olan tüm gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları içinde son kayıt tarihinin 31 Aralık 2019 olduğu belirlenmiştir. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve mali bilanço toplam tutarı 25 milyon TL’den daha az olan ve ana faaliyet amacı özel nitelikli kişisel veri işleme olan tüm gerçek ve tüzel veri sorumluları içinse son kayıt tarihi 31 Mart 2020 olarak belirlenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları içinde Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yaptırma bir zorunluluk haline getirilmiş olup, son kayıt tarihi ise 30.06.2020 olarak ilan edilmiştir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Kabahatler başlığı altında yer alan 18. maddesinde belirtilen hükme göre Veri Sorumluları Sicili’ne bildirimde bulunmayan ve kayıt olmayan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına 20 bin TL’den başlayarak 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası kesilebilecektir. Yükümlülüğe aykırı hareket edenler için yaptırımlar sadece para cezaları ile sınırlı tutulmamış olup, ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesine göre ’verileri yok etmeme’ suçunun gerçekleşmiş olması sebebiyle hapis cezasına da hükmedilebilecektir. Kişisel verileri yok etmeme suçunun konusu Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken bir veri ise, verilecek ceza bir kat arttırılacak olup suçun cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası olacaktır.”