İstanbul Son Dakika

Haberi Paylaş:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Telif Hakları Derneği’nden, Telif Hakları Sempozyumu

Dijital alanda telif hakları konusunu alanında uzman kişiler Telif Hakları Sempozyumu’nda tartışacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Telif Hakları Derneği’nin işbirliği ile 6 Aralık 2019 tarihinde Telif Hakları Sempozyumu gerçekleşecek. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde yapılacak olan sempozyum kapsamında dijital alanda telif hakları konusu tartışmaya açılacak.

Cambridge Üniversitesinden uzman bir konuğun da yer aldığı sempozyumda; Türkiye’de konunun en yetkin akademisyen ve uzmanları dijital teknolojilerin ilim, edebiyat, müzik, güzel sanatlar ve sinema alanlarındaki etkilerini, ortaya çıkardığı hukuki sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini tartışacaklar.

Sempozyumla önemi konusunda düzenleme heyeti başkanı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ateş: “Son 50 yılda iletişim ve bilişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler, toplumsal hayatın pek çok alanında olduğu gibi fikir ve sanat hayatında da radikal değişim ve dönüşümlere yol açtı. Bu etki bir yönüyle fikri ürünlerin dolaşımına hız ve yaygınlık kazandırmak şeklinde; diğer yönüyle de, bu ürünlerin yeni kullanım biçimleri ve onlara yeni erişim yöntemlerinin ortaya çıkması şeklinde oldu. Kullanıcı yönünden daha büyük faydalar sağladığına şüphe olmayan bu değişim ve dönüşümün; yeni yararlanma biçimlerini ortaya çıkarması yönüyle olumlu karşılansa da hak ihlallerini kolaylaştırmaları sebebiyle eser ve hak sahipleri bakımından zararı faydasından daha ağır olmuştur. Bugünün teknolojisi içimizden birini örneğin bir edebiyat eserinin hem yazarı, hem basımcısı, hem yayımcısı, hem dağıtımcısı, hem kütüphanecisi, hem okuyucusu ve hem de korsanı haline getirebilmektedir. Aynı şekilde tek bir kişi bile sinematografik bir ürünün yapımcısı, yönetmeni, senaristi ve aktörü olabilmekte, meydana getirdiği ürünü, internette tüm dünyaya sunabildiği gibi milyonlarca kişiye yayabilmektedir. Dahası nesnelerin internetinden, yapay zekâdan, otonom makinelerin kişi sayılıp sayılmayacağının tartışıldığı günümüzde, yakın bir vadede neler olacağını da henüz bilmiyoruz. Dijital alanı ele alacağımız Telif Hakları Sempozyumu ile bu soru ve sorunlara cevap aramaya çalışacağız.” dedi.

“Telif hakları aynı zamanda stratejik bir alandır”

Telif Hakları Derneği Başkanı Cafer Vayni ise “Türkiye’de çok geniş kesimleri ilgilendiren ama en az bilinen telif hakları konusunu bu sempozyum ile gündeme getireceğiz. Telif hakları aynı zamanda stratejik bir alandır. Batı ülkeleri bu alanda da dünyadan ciddi kazanımlar elde etmektedir. Türkiye olarak bizim de dünya telif pastasından pay almamız ve aldığımız bu payı arttırmamız gerekiyor. Bunun yolu da eser üretimini teşvik etmektir. Bu da eser sahiplerinin desteklenmesine bağlıdır. Bu desteğin başında eser sahiplerinin moralinin yüksek tutulmasına, mali ve manevi haklarının ihlal edilmemesine bağlıdır. Ancak bu şekilde kültürel endüstrileşmede sektör oluşturabilir, başka ülkelerden ülkemize daha fazla telif girdisinin gelmesini sağlayacak çapta eserler üretilebilir, üretilenlerin sayısını artırabiliriz. Ülkemizin kesinlikle bu alanda da Batı ile rekabet edebilir düzeye gelmesi lazımdır.

Yine ülkemizde ilim-edebiyat, musiki, güzel sanatlar, sinema gibi sektörler ya ikincil işlerimiz ya da emekliliğe ertelediğimiz düşlerimizdir. Önemli olan ve ülkemize de katma değer sağlayacak bu alanları erken yaşlardan itibaren birincil uğraşımız, işimiz haline getirmek zorundayız. Bunun da yolu yine telif haklarını güçlendirmekten geçer. Birincisini gerçekleştireceğimiz Telif Hakları Sempozyumu’nun açık alan olarak gördüğümüz bu hususlara da katkı sağlayacağına inanmaktayız” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü’nün de katılacağı üç oturumdan oluşacak sempozyum kapsamında; İngiltere Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Dr. Henning Majid Grosse Ruse-Khan: “İnternet Ortamındaki Telif Hakkı Uygulamalarında Yeni Gelişmeler”; Dr. Cahit Suluk: “AB Dijital Telif Hakları Yönergesi – Dijital Yayımcılara Tanınan Bağlantılı Hak Statüsü”; Prof. Dr. Gül Okutan Nilsson ve Doç. Dr. Yalçın Tosun: “Fikri Hak ve Kişilik Hakkı Boyutuyla Hologram Teknolojisine Dayalı Konserler”; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Dr. Adem Aslan: “Hakkın Tükenmesi İlkesinin Dijital Alanda Uygulanması”; Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı Fatoş Altunç: “Eserlerin Sosyal Medya Üzerinden Umuma İletimi”; Av. Fethi Merdivan: “Sosyal Medyada Telif Temizliği ve Telif Sözleşmeleri”; Emekli Hâkim Uğur Çolak: “Sosyal Medyada Telif İhlalleri ve Hukuki Çareler”; Dr. Ali Demirbaş: “Akıllı Sözleşmeler”; Dr. Cannur Ercan ise: “Yapay Zekâ ve Yapay Zekâ Ürünleri Üzerinde Hak Sahipliği” konularında sempozyumda bildiriler sunacaklar.

Sempozyumda yapılacak konuşmalarla birlikte sunulan bildiriler kitap haline getirilerek yayınlanacak.

Prof. Dr. Kadir Canatan, Prof. Dr. Durali Yılmaz, Prof. Dr. Cemal Zehir, Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, Prof. Dr. Mustafa Tekin, Doç. Dr. Süleyman Doğan, Av. Beril Hasdemir, Nazlı Aspay Sener, Ayşe Emine Sultan Çelik, Av. Cihan Tufan, Recep İncecik, Recep Aslan, Serdar Demirci, Fatih Sadırlı, Hasan Baştürk, Mehmet Erdoğan, Mehmet Saygıner, Ekrem Ergüder ve Harun Korkmaz’dan oluşan nitelikli kadro sempozyum ekibini oluştururken; sempozyum koordinatörlüğünü Mehlika Gider, sunuculuğunu Doç. Dr. Nermin Özcan Özer, edisyon sorumluluğunu ise Selim Çoraklı yerine getirecek.