İstanbul Son Dakika

Haberi Paylaş:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Türk basınındaki medyaya dönüşüm raflarda

Doç. Dr. Uğur Gündüz’ün editörlüğünü yaptığı, Türkiye’de modernleşme, basın ve iletişimle ilgili dönemsel incelemeler ve özgün makalelerin yer aldığı Türkiye’de Basından Medyaya Değişim, Dönüşüm ve Modernleşme kitabı raflardaki yerini aldı.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Uğur Gündüz’ün editörlüğünü yaptığı ve modernleşmenin doğasında var olan tüm bu süreçleri anlamayı, toplumsal tavırları ve belirsizlikleri irdelemeyi amaçlayan Türkiye’de Basından Medyaya Değişim, Dönüşüm ve Modernleşme adlı çalışma Çizgi Kitabevi Yayınları etiketiyle okuyucunun beğenisine sunuldu.
Ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan köklü değişimleri modernleşme olgusuyla açıklamak mümkündür. Bütün değişimler gibi modernleşme de sancılı bir süreçtir. Getirdiği yenilikler ve ulaştığı nokta kadar doğal ve gerilimli bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Batı kaynaklı bu süreçte Batılı olmayan ülkelerin bu iddialı sosyolojik olgu karşısında aldıkları tavır ve tutum kadar yaşanan kültürel ve toplumsal dalgalanmalar ve belirsizlikler de ön plandadır.
Kitapta, Batılılaşma ve modernleşme hareketlerinin tarihsel kesitini anlamak ve yazılı basın boyutuyla kavrayabilmek adına Türkiye’de modernleşme, basın ve iletişimle ilgili dönemsel incelemeler ve özgün makaleler yer almaktadır. Modernleşmenin Tanzimat dönemine ve basınına yansımalarından, 60’lı 70’li yıllar ve Hayat mecmuasına, mizah ve Akbaba dergisiyle ilintisinden, 80’li yıllardaki Ses dergisine, hatta günümüze, Akit gazetesine kadar uzanan demodernist paradigmayla olan ilişkisinin ortaya konduğu geniş inceleme perspektifiyle bu kitap, öğrenciler, araştırmacılar ve konuya ilgi duyanlar için bu alandaki önemli bir boşluğu doldurma iddiasındadır
Yazar Hakkında
Uğur Gündüz 1976 yılında İstanbul, Şehremini’de dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Vatani görevinin ardından özel sektörde dış ticaret ve bankacılık alanlarında çalıştı. 2002 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik hayatında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı’nda 2004 yılında “Bir Popüler Kültür Ürünü Olarak Çizgi Romanın Kültürel, Toplumsal ve Siyasal İşlevleri” başlıklı teziyle yüksek lisans ve 2009 yılında “Basında Batılılaşma Tasarımı: Jön Türk Gazeteciliği ile Günümüz Gazeteciliğinin Karşılaştırılması” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Gündüz’ün ulusal ve uluslararası düzeyde; medya ve iletişim araştırmaları alanında proje, bildiri, makale ve patent çalışmaları bulunmaktadır. 2012 yılında Yardımcı Doçent, 2013 yılında Doçent unvanı alan yazar, halen İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesidir.