İstanbul Son Dakika

Haberi Paylaş:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

TYT’nin ayırt edici testi Matematik oldu

Üniversiteye giriş sınavının ilk basamağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleşti. Sınavın ardından Doğa Koleji bölüm başkanları sınava ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hayallerindeki üniversiteye kavuşmak isteyen yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün 1. oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile gerçekleştirdi. Saat 10.15’te başlayan ve 12.30’da tamamlanan, 135 dakika süren toplam ve 120 sorudan oluşan TYT’de adaylar, 40 Sosyal Bilimler Testi, 40 Matematik Testi ve 20 Fen Bilimleri Testi soruları ile ter döktü.
Bu sınavdan 150 ve üstü puan alan adaylar TYT puan türü ile öğrenci alan iki yıllık programları tercih edebilecek ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan üniversitelerin ilgili bölümlerine başvuru yapabilecek. 180 ve üstü puan alan adayların ise yanıtladıkları testlere göre SAY, EA, SÖZ ya da DİL puanları hesaplanacak. SAY, EA, SÖZ ve DİL puan türlerinin hesaplanmasında TYT’nin ağırlığı yüzde 40 olacak.
2019 TYT ÖSYM‘nin formatında ve öğretim programına uygun bir şekilde gerçekleştiğini belirten Doğa Koleji Akademik Direktörü Dr. Sanem Bülbül Hüner, sınavla ilgili yapmış olunduğu genel değerlendirmesinde şu ifadelerde bulundu:
“Sorular beklendiği gibi Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji ‘de 9. ve 10.sınıf müfredatını, diğer branşlarda ise ortak lise programını kapsayan nitelikte olmuştur. Hem sözel hem de sayısal alanlarda sorular günlük hayatla ilişkilendirilerek sunulmuş. Öğrencilerin temel bilgi düzeylerini, yorumlama ve alan okuryazarlığı becerileri ile birleştirerek ortaya koymaları gerektiren niteliktedir. Özellikle Matematik ve Türkçe soruları sınavın geneline bakıldığında zorluk düzeyi açısından belirleyiciydi. Matematik sorularında ilgili konuyu özümseyip yorumlayabilen, yeni ve farklı soru tiplerine alışık olan öğrencilerin yapabilecekleri aksi halde süre problemi yaşayacakları sorular mevcuttu. Ayrıca Matematik sorularında tartışmayı açık bir soru bulunmaktaydı. Türkçe sorularında ise çeldiriciler arasındaki farklılıkların az olması öğrencilerin zorlanmasına neden olmuştur. Doğru yanıtı ulaşmak için daha fazla zaman harcamak zorunda olan öğrenciler zaman yönetiminde zorlanmıştır.”
Doğa Koleji bölüm başkanları öğrencilerden aldıkları bilgiye dayanarak sınav sorularını değerlendirdi.
“TYT’nin ayırt edici testi Matematik oldu”
TYT Matematik sorularının geçen yıl ile paralellik gösterdiğini, sınavın yeni nesil Matematik sorularından oluştuğunu ifade eden Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz, “Öğrencilerimiz 30 Matematik 10 Geometri sorusuna cevap verdiler. Soruların neredeyse tamamı günlük hayatla ilişkilendirilmiş, modellenmiş olarak karşımıza çıktı. Öğrencilerimiz problemler için hem okuduğunu anlamayı ölçen hem de yorum yeteneklerini değerlendiren sorular olduğunu; fakat çözümlerin kısa olduğunu belirttiler. Bunun sonucunda zaman yönetiminde sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Özellikle Geometri sorularında formüller soruların içinde verilmişti, klasik Geometri soruları yerine günlük hayattaki nesneler kullanılmıştı. Katlama sorularının ayırt edici olacağını söylenebilir. MEB’in açıkladığı kazanımlara ve uyguladığımız deneme sınavlarına uyumlu bir sınavdı. Tek-çift sayılarla ilgili çıkan soru öğrencilerin üzerinde en çok tartıştığı, Matematik testinin de en dikkat çekici sorusu oldu. Öğrencilerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda bu sorunun iptal olacağını düşünüyoruz. Matematik testi, TYT’nin ayırt edici testi olmaya devam etti” dedi.
“Türkçe’de paragraf soruları öğrencileri zorladı”
“TYT’de Türkçe sorularından 28’i anlama ve yorumlamayla ilgili sorulurken 12 soru ise dil bilgisinden soruldu” diyen Doğa Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Eda Dağdelen, “Dil bilgisi sorularının bir kısmı önceki yıllarda olduğu gibi bir soruda birden çok kazanımı ölçmeye yönelikti. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların zorluk derecesi orta düzeydeydi. Soruların çeldiricileri kuvvetliydi, bu yönüyle paragraf soruları öğrencileri zorladı. Anlatım bozukluğu, cümle çeşitleri ve fiilde çatı konularından soru gelmediği geribildirimini aldık. Paragraf soruları geçen yıla benzerdi, yeni nesil soru diyebileceğimiz geçen yıl sınavda ilk defa sorulan sorular bu yıl da soruldu. Öğrencilerin zaman yönetimi becerilerinin bu sınavda başarıları üzerinde etkili olabileceğini yorumuna varılabilir” değerlendirmesinde bulundu.
Fen Bilimleri testinde Fizik sorularını değerlendiren Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı İlhan Bulut, “Bugün yapılan sınavda çıkan sorular, beklentilerimizin paralelindeydi. Gündelik hayatın içinden, hikayeleştirilerek kurgulanmış ve öğrencilerimizin temel bilgilerle çözebileceği sorular vardı. 9. ve 10. sınıf müfredatı kazanımlarının dengeli olarak ölçüldüğü Fizik sorularının kolay ve orta düzeyde olduğu söylenebilir. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre sorular rahatlıkla çözülebilecek düzeydeydi” ifadelerinde bulundu.
Kimya sorularını değerlendiren Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken, “2019 TYT Kimya soruları 9. ve 10. sınıf müfredatından geldi. ÖSYM’nin sınav öncesi açıkladığı kazanımlarla bire bir uyuştuğu söylenebilir. Sınav öncesinde beklediğimiz gibi Kimya sorularında öğrencilerimiz bir sürpriz ile karşılaşılmadı. Sorular netti. Öğrencilerin anlamakta zorlanmayacağı tarzdaydı. ÖSYM bu yıl da kısa ve yalın soru kalıplarını kullandı. Ayrıca soruların genelinde Kimya ünitelerinden Periyodik Cetvel üzerinde çok durulduğu görüldü. Periyodik cetveli, elementlerin özelliklerini bilen öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği sorular vardı. Bazı sorular ise atom ve özelliklerine hakim öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği tarzdaydı. Bir soru ise kavram bilgisini ölçmeye yönelik şekilde öğrencilerin karşısına çıktı” dedi.
Biyoloji sorularını değerlendiren Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz, 2019 TYT‘de Biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk düzeyi bakımından soruların dağılımlarının kolay ve orta düzeyde olduğu söyledi. Geçen yıl uygulanan TYT’de yer alan sorularla kıyaslandığında soruların temel biyoloji konularında iyi olan öğrenciler için daha kolay yapılabilir düzeyde olduğu belirten Kılıçöz, değerlendirmesine şu ifadelerle devam etti:
“Biyoloji sorularının daha çok doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçmeye dayalı olduğu düşünülmektedir. Soruların 4 yıllık Biyoloji programındaki 9. ve 10. sınıf MEB müfredatına uygun sorular olduğu ve ünite bazlı dengeli bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Çıkan 6 biyoloji sorusundan 3 tanesinin 9. sınıf yaşam bilimi Biyoloji, hücre, canlılar dünyası; diğer 3 tanesinin ise 10. sınıf hücre bölünmeleri, kalıtımın genel ilkeleri, ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitelerinden geldiği görülmüştür. Temel Biyoloji kazanımlarına hakim olan öğrencilerin bu sınavda başarı düzeylerinin yüksek olacağını düşünmekteyiz.”
Tarih’te sorular kavram bilgisini ölçmeye yönelik
2019 TYT’de Tarih sorularının konu dağılımları ve zorluk düzeyleri dikkate alındığında, orta zorluk düzeyinde olduğu kaydeden Doğa Koleji Tarih Bölüm Başkanı Cem Şimşek, Tarih testini şu ifadelerle yorumladı:
“Sorular MEB’in açıkladığı gibi geçen yılın 9, 10 ve 11. sınıf konu ve kazanımlarının dengeli olarak dağıtılmış. Ancak, bu yılın Tarih sorularının sınava iyi bir hazırlık yapılmasını gerekli kıldığını söyleyebiliriz. Çünkü paragraftan edinilen bilgilerle çözülebilen sorular yerine kavram bilgisini ölçmeye yönelik sorular vardı. Yine de 2019 TYT Tarih sorularının Pazar günü yapılacak olan AYT sınavı için moral verici nitelikte olduğu söylenebilir.”
Coğrafya sorularını değerlendiren Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Burcu Bıyık Sarısözen, “TYT’de yer alan coğrafya sorularından dört tanesi belirgin bir şekilde 9. ve 10.sınıf lise müfredatından gelmiştir. ÖSYM tarafından daha önce yayınlana TYT kazanımlarını kapsayacak şekilde hazırlanmış olup müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Ancak nüfus coğrafyası ile ilgili gelen Dünya haritası üzerinde istenen ülke bilgisi, eleyici soru niteliğinde olup AYT formatına daha yatkın olduğu bilgisi alınmıştır. Genel itibari ile verilen temel bilgilerin ve Dünya haritası kullanılarak, yorumlama becerisi ile birlikte yapılabilecek rahat bir sınav olduğu bilgisi alınmıştır. Mevcut sorular arasında Dünya haritası üzerinde sorulan ‘bölge-ülke kavramı’ ve ‘iklim-harita’ sorularının bilgi temelli olduğu için belirleyici olacağı düşünülmektedir” yorumlarında bulundu.
Felsefe sorularının yorum, akıl yürütme ve analiz gerektiren sorular olduğunu belirten Doğa Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Sabri Yılmaz, “Sorular örnek olaylar üzerinden bilgilerin sorgulanması sağlanmış, doğrudan bilgi sorusu yoktu. Sorular zor değildi, geçen yılki sorularla benzerdi ve alışılmışın dışında soru yoktu. Felsefe ile tanışma, bilgi, varlık, ahlak, siyaset ve sanat felsefelerinden birer soru sorulmuştur” diye konuştu.
Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak, 2019 TYT’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının öğrencilerin bilgisini, algı ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte olduğu söyleyerek şu değerlendirmelerde bulundu:
“Zekât ve Allah’ın sıfatları ile ilgili gelen sorular bilgi sahibi olunmadan cevaplandırılması mümkün olmayan sorulardı. Müfredat dışında sorunun gelmediği sınavda bilgi içerikli soruların öğrencileri zorladığı anlaşıldı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu söylenebilir.”
“Asıl başarı AYT’de belli olacak”
Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman, adayların TYT soru ve yanıtlarını 17 Haziran Pazartesi günü görebileceklerini, ÖSYM’nin geçen yıl olduğu gibi tüm YKS süreci tamamlandıktan sonra soru kitapçıklarını ve cevap anahtarını yayınlamasını beklediklerini ifade etti. Bu nedenle TYT sonrası öğrencilerin sabırlı olmaları gerektiğini, Pazar günü yapılacak AYT (Alan Yeterlilik Testi) oturumuna odaklanmaları gerektiğini söyledi. Sınavdan çıkan adayların soruların tümünü ve bunlara verdiği yanıtları hatırlamasının mümkün olmadığını, bu nedenle TYT sonrası yapılacak değerlendirmelerin sadece meraklarını gidermek ve destek almak için sağlıklı olacağını, bunun dışında TYT sonrası moral bozmamaları, olumsuz konuşma ve değerlendirmelerden uzak durmaları gerektiğinin altını çizdi. Sınav sonrası evde, günlük rutinlerinde, dinlenerek geçirmelerini önerdi. AYT’nin puan türlerinin oluşumunda katkısının yüzde 60 olduğunu Esas başarının Pazar günü yapılacak AYT oturumu ile elde edileceğini söyledi.
16 Haziran Pazar günü uygulanacak ve 2 milyona yakın adayın başvurduğu AYT yine 10:15’te başlayacak, 160 soru içeren ve 180 dakika sürecek AYT’de öğrenciler yükseköğretim hedeflerine göre testleri yanıtlayacak. DİL puan türü ile tercih yapacak öğrenciler ise aynı gün saat 15:45’te başlayacak, 80 soru içeren ve 120 dakika sürecek olan YDT (Yabancı Dil Testi)’ye girecek.